ГОЛОВНІ ТРИЗВУКИ
- тризвуки, побудовані на I, IV, V ступенях мажору і мінору.