ГЛАС
(давньослов’янське - голос) - в давньому церковному співі - ряд діатонічних поспівок, пов’язаних з певними ділянками церковного звукоряду. Вісім Г. утворювали систему осмогласія, яка охоплювала весь основний фонд поспівок церковного співу. В Г. нараховується близько 1500 поспівок, які розподіляються нерівномірно. Існують піснеспіви з однаковим текстом і гласовою належністю, але різні за наспівом.