ГЕТЕРОФОНІЯ
(від гр. heteros - інший та phone - звук, голос) - спільне виконання одноголосної мелодії з відхиленням від унісону. Г. - одна з початкових форм багатоголосся, яка утворюється в різних формах спільного співу або гри. Елементи гармонії (співзвуччя) виникають в Г. епізодично, а в багатоголоссі співзуччя голосів є нормою.