ГЕНЕРАЛ-БАС
(нім. Generalbass - загальний бас) - 1. Те ж, що цифрований бас; - в ансамблевий музиці XVII - XVIII ст. - партія органа (клавесина) у вигляді басового голосу з цифрами, що вказують, які акорди слід брати виконавцю одночасно з написаними нотами. 2. Система правил та способів гри за цифрованим басом. Цифри, які стоять над або під басовою строкою, позначають діатонічні інтервали від баса: 6 - секстакорд; 6/4 - квартсекстакорд; 7 - септакорд (терція та квінта в тризвуку не позначаються).