ГЕМІОЛА
(гр. gemiolia - полуторний) - 1. В мензуральній нотації - група з трьох нот поміж груп з двох нот тієї сумарної тривалості. 2. Дводольний мотив в тридольному такті.