ГЕКСАХОРД
гр. hexachordos - шестиструнний) - діатонічний шести-ступеневий звукоряд, що вживався в музичний практиці Середньовіччя. Г. складався з послідовності: тон - тон - півтон - тон - тон. Ступені Г. називались: ut, re, mi, fa, sol, la, si.