ГАУЧО-ТЕАТР
(від аргент. gauco - пісня скотаря) - аргентинський музичний театр.