ГАРМОНІЧНА ФУНКЦІЯ
- роль і значення акорду в гармонічний системі, вияв ладової функції в акордах. Існує два основних види функціонального значення акордів: 1) Стійкість - функція тоніки, за якою визначається центр ладу - Т. 2) Нестійкість - функція домінанти - D і субдомінанти - S, які акустично є найбільш спорідненими тоніці. До тонічної групи акордів належать: в мажорі - тризвуки I та VI, в мінорі - I i III ступенів; до домінантової групи: в мажорі - тризвуки V i III, в мінорі - V i VII ступенів; до субдомінантової групи: в мажорі - тризвуки IV i II, в мінорі - IV, V i II ступенів. Дія Г.ф найбільш яскраво виявляється в каденціях. Крім основних Г.ф. (T, D, S), існують змінні функції, які залежать від ритмічного положення та послідовності акордів ( за Ю. Тюліним).