ГАМА РИМСЬКОГО-КОРСАКОВА
- назва гами, що складається з послідовного чергування тонів і півтонів (тонова - півтонова гама). ЇЇ вперше використав М.А.Римський - Корсаков в опері 'Садко' (Див. додаток XVII).