ГАЛАНТНИЙ СТИЛЬ
(від фр. galante - вишуканий) - стиль європейської музики XVII ст., який відзначався ясністю. доступністю та вишуканістю. Прикрашена мелізмами мелодія супроводжувалася простою і прозорою гармонією. Представники Г.С. - Ф.Куперен,Ж.- Ф.Рамо, Д.Скарлатті, Г.Телеман. Творчість Дж. Б. Перголезі, Й.-К. Баха, Б.Галуппі, Ф.-Е. Баха, Д.Саммартіні та ін. збагатила Г.с. новими рисами - природністю, правдивістю, виразністю і наспівністю мелодії та сприяла формуванню віденської класичної школи музичного мистецтва. Г.С. також називають рококо, перед-класичним або ранньокласичним стилем.