ВСТУП
- 1. Інструментальна п’єса, яка виконується на початку вистави (опери, балету, оперети, драми, комедії тощо) - див. Увертюра,Інтродукція, Антракт , Прелюдія. Назва першої частини сюїти. 3. Необов’язковий початковий розділ в циклічному творі гомофонної форми (сонаті, кантаті, ораторії, симфонії тощо), що готує появу основних розділів. 4. Частина музичного твору, яка передує подальшому викладу та інколи накреслює основну ідею твору та образи.