ВОЛЬТА
( іт. volta - повернення, раз) - 1. Прийом скорочення нотного запису за допомогою знаку, який означає, що повторюється певний розділ музичного твору, але зі зміною закінчення. 2. Старовинний італійський парний танець. Темп швидкий, розмір тридольний. В XVI - XVII ст. був поширений в країнах Європи, особливо в придворному побуті Англії і Франції.