ВОКАЛЬНО-ТІЛЕСНА СХЕМА
- комплекс м’язово - вібраційних відчуттів, які виникають у співака під час фонації. В.-т.с. складається з дев’яти основних зон: 1) піднебінно-зубної; 2) піднебінно-задньої; 3) задньоглоткової; 4) гортанної; 5) кістково-лицьової (маска);6) внутрішньотрахейної; 7)грудної клітини; 8) черевно-діафрагмової; 9) нижньочеревної. Вони складають своєрідну 'клавіатуру' відчуттів, яка в поєднанні з різними видами слуху (звуковисотний, тембровий, ритмічний і т.д.), дає можливість співаку керувати процесом фонації. Найбільш чіткими і тому важливими для співацького процесу є відчуття в зонах: (1) - 'опора звучання'; (5) - 'маска'; (2), (8) та (9) -'опора дихання'. Дефініцію В.-т.с. запропонував А.Сулерак (1955), хоча її наукове обґрунтування і докладний опис зроблений без назви Р.Юссоном в 1952 році.