ВОКАЛІЗМ

(від лат. vocalis - голосний) - система голосних певної мови. Український В. схематично може бути поданий у формі трикутника (Хелваг, 1781), який віддзеркалює рівень імпедансу:

і           у
\         /
  е    о
    \ /
    а

Шостий голосний - и - не має чітко визначного місця в цій системі, оскільки часом тяжіє до фонеми 'е' (зокрема, в західноукраїнських говірках), часом наближується до фонеми 'і' (в східноукраїнських говірках), проте остаточно не зливається з ними. Врахування закономірностей мовного В. має велике значення у вокальній педагогіці та співацькій практиці.