ВИД АКОРДУ
- розташування акорду, визначене залежно від того, які з його звуків знаходяться в басу. Тризвуки мають три види: основний (позначається 5/3), секстакорд (6), квартсекстакорд (6/4). Септакорди мають чотири види: основний (7), квінтсекстакорд (6/5), терцквартакорд (4/3), секундакорд (2).