ВАМПУКА
- опера-пародія, що піддає висміюванню умовності та рутину оперних спектаклів. Перша В. належить В.Еренбергу (1909). Назва В. стала прозивною для всього трафаретного і неприродного в театральних постановках.