ВАЛЬС
(фр. valse, нім. Walzer, від walzen - кружляти в танці) - парний бальний танець, який виник на основі народних танців Австрії, Німеччини та Чехії. Одним із попередників В. був австрійський танець лендлер. В. набув загального поширення та європейської популярності завдяки творчості композиторів - авторів віденських концертних В. - Й.Ланнера, батька та особливо сина Штраусів, Е.Вальдтейфеля. Музичний розмір В. - 3/4. Ритмічну основу В. композитори використовували для створення масштабних художніх творів ('Вальс-фантазія' М.Глінки, 'Пушкінські вальси' С.Прокоф’єва, 'Сумний вальс' Я.Сибеліуса, численні вальси Ф. Шопена тощо). В. поширений також в музичному театрі (опера, оперета), драматичних спектаклях, кінофільмах, пісенній та романсовій творчості ('Київський вальс' П.Майбороди та ін.).