ВІРТУОЗ
(від іт.virtuoso - дослівно мужній, доблесний) - артист-музикант, який досконало володіє виконавською технікою свого мистецтва.