ВІРТУАЛЬНИЙ
(від лат. virtualis - уявний, можливий, стійкий, сильний) - уявний цілісний об’єкт, який не можна сприймати як реальний, але такий, що за певних умов може виникнути і бути придатним до втілення. В музичному мистецтві до В. процедур практично належить процес композиторської творчості, а також уявні пошуки виконавцем шляхів і засобів втілення художнього образу. Останнім часом термін В. поширюється на інші сфери, пов’язані з людською діяльністю, що не порушує цілісної системи зв’язків.