ВІЛЬНИЙ СТИЛЬ
- стиль поліфонічної музики, якій відрізняється від суворого стилю значним урізноманітненням побудови мелодії, пануванням мажорного і мінорного ладів, широким використанням інструментальних форм. Вершиною В.c. є творчість Й.С.Баха та Г.Ф.Генделя. В широкому розумінні терміна до В.c. належить музика, яка не відповідає вимогам суворого стилю.