БРОКА ЦЕНТР
- руховий центр мовлення, який міститься в нижній лобовій звивині кори головного мозку. Порушення Ц.б. позбавляє людину здатності до мовлення.