БРІДЖ
(англ. bridge місток) - проміжний розділ структури джазової теми, попередній щодо заключного розділу репризи, контрастний третій восьмитакт 'В' стандартної 32-тактової строфи 'ААВА'.