БЛЮ-НОУТС
(англ. blue notеs - блакитні зауваження) - понижені III i IV ступені натурального мажору, які утворюють характерні для блюзу інтервали малої терції та малої септими. У сучасному джазі до них додається характерний для мінорного блюзу понижений V ступінь, а також понижені II i IV ступінь в мажорному і мінорному звукорядах.