БИЛИНИ
- давньоруські епічні пісні-сказання про героїчні подвиги богатирів та знаменні події з життя народу Руси. Билинні наспіви дуже подібні до плавної, співучої народної мови. Основа їх музичної побудови - короткі поспівки, які повторюються багато разів. Б. виконувались спокійно й наспівно одним або кількома співцями - сказителями в супроводі гуслів або інших інструментів. Переважна більшість Б. належить до Київського циклу, розповідаючи про богатирів, могутність народу, його мрії про незалежність та єдність батьківщини. Б. мали величезний вплив на професійну музику, сприяючи розвитку в ній героїко-епічного начала. Сюжети та мелодії Б. використовували А.Аренський, Р.Глієр, О.Гречанінов, М.Лисенко, М.Мусоргський, П.Ніщинський, М.Римський - Корсаков, Б.Лятошинський, Є.Юцевич та ін.