БАЯН
- 1. Легендарний давньоруський співець-поет, згадуваний в 'Слові о полку Ігореві' під іменем - Боян. 2. Музично - співочі товариства в Буковині та Галичині, які виникли в 1891 році у Львові та Перемишлі, в 1894 - в Станіславі, в 1895 - Коломиї, в 1898 - Чернівцях тощо, але були ліквідовані після приєднання цих регіонів до УРСР. 3. Пневматичний язичковий хроматичний інструмент з кнопковою клавіатурою, який одержав назву на честь співця Бояна. Існує чотири різновиди Б: а) 'готовий' Б., який має повні тризвуки та септакорди в лівій клавіатурі; б)'виборний' Б. - без стандартних акордів, з хроматичним звукорядом в басі на кілька октав; в) 'готово - виборний', який поєднує якості 'готового' та 'виборного' Б.; г) 'електронний', в якому джерелом звуку є електронні пристрої. Б. - сольний, ансамблевий та оркестровий інструмент.