БАУНС
(англ. bounce - підскакування - характер виконання свінгу, коли пружний ритмічний рух в помірному темпі поєднується з акцентами на усіх долях такту, як в шафл. Б. є протилежністю джампу, з його спрощеним бітом та швидким темпом.