БАТУТА
(від іт.battere - бити) - 1. Наголос на початковій долі такту, який поділяє час на рівні частини. A battuta - в чіткому темпі. 2. Те ж саме, що й tenuto. 3. Такт: ritmo tre battute - тритактова побудова; ritmo di quatro battute - чотиритактова побудова. 4. Спеціальна паличка для відбивання такту (дерев’яна, золота, мідна, трубка з нотного паперу тощо), яка застосовувалась в XV- XVIII cт. з метою керування оркестром.