БАРОРЕЦЕПЦІЯ
(від гр. baros - тягар і receptie - приймати) - здатність за допомогою нервових волокон відчувати звуковий тиск під час фонації. Б. є важливим складником вокального слуху.