БАЛАДА
(від іт. ballade - танцювати) - у середні віки пісня народного походження, яка супроводжувала танець. Пізніше - драматичний за характером літературний лірико-епічний твір, часто з елементами фантастики, зміст якого навіяний подіями минулого та давніми легендами. В епоху романтизму поняття Б. поширилось на вокальну ('Лісовий цар' Ф.Шуберта) та інструментальну музику (балади для фортепіано Й.Брамса, Е.Гріга, Ф.Шопена та ін.).