БІОФІЗИКА
(від гр. bios - життя i physis - природі) - наука, яка вивчає фізичні та фізико-хімічні явища в живих організмах, їх структуру та властивості, а також вплив різних факторів на живі системи. Має важливе значення для організації голосоутворення та керування фонаційним процесом.