БІОМЕХАНІКА
(від гр. bios - життя і logos - наука) - наука про механічні властивості живого організму та його органів і систем, а також їх механічні рухи. Б. має важливе значення для наукового обґрунтування та інтенсифікації навчання диригуванню, гри на музичних інструментах, співу тощо.