БІБЛІОГРАФІЯ МУЗИЧНА
(від гр.biblio - книга і grapho - пишу) - 1. Посібники (огляди, показники, списки, каталоги тощо), які містять систематизовані відомості щодо робіт з музики (книги, журнали, рукописи і т. ін.), а також власне музичні джерела (музичні твори, клавіри, партитури тощо). 2. Наукова дисципліна, яка вивчає історію, теорію, класифікацію, методику музично-бібліотечної справи.