АУДІОЛОГІЯ
(лат. audio - чути та гр. logos - наука) - наука про нормальну слухову функцію та її порушення, що має важливе значення для формування сприймання музики та музичного навчання, а також розвитку вокального слуху.