АРС НОВА
(лат. ars nova - нове мистецтво) - напрям в музичнійтворчості та музичній теорії раннього Відродження (XIV ст.). Характерні жанри А.н. - мотет, балада, мадригал, кача, рондо, шас і т.д.