АПОДЖІАТУРА
, аподжатура (від іт. appoggiare - підтримувати) - див. Передйом.