АПЕРЦЕПЦІЯ
(лат. ad - ні, perteptio - сприймати) - залежність сприйняття музики від попереднього індивідуального досвіду людини, її знань, інтересів, потреб тощо. А. є вихідною умовою для формування змісту, характеру і навичок музичного сприймання, надає йому активного спрямування, цілісності та глибини.