АНТРАКТ
(від фр. entre - між і acte - дія) - 1. Перерва між актами вистави або відділами концерту. 2.Музичний вступ до дій театральної вистави.