АНГЕМІТОННИЙ ЗВУКОРЯД
(від гр. an - без, gem - половина, tonos - тон) - безпівтоновий звукоряд, інші безпівтонові утворення . Розвиненим А.з. є пентатоніка.