АЛЕГРО
(іт. allegro - веселий, жвавий) - 1. Швидкий, жвавий темп (Додаток ХІ). 2. Частина твору (сонатне алегро в симфонії, концерті, сонаті тощо).Найчастіше - перша частина. 3. Умовна назва п’єси, написаної в темпі А., але позбавленої спеціальної назви.