АЛІКВОТНІ СТРУНИ
(від лат. aliquot - декілька) - див. Резонансні струни.