АЗБУКА МУЗИЧНА
- давньоруські теоретичні посібники, які входили до складу співацьких книг, починаючи з XV ст. Спочатку А.м.обмежувалась переліком знамен, потім до цього переліку додавалось'тлумачення знамені', наводились фіти, - тобто мелодичні формули, які виконували роль вокалізів, допомагаючи розвивати музичну пам’ять, дихання, опановувати співацькими та виконавськими навичками. Найбільш повними зразками А.м. є 'Извещения о согласнейших пометах' (ХVII ст.) та 'Ключ' до читання крюкового письма (XVII ст.) А.м. є важливим джерелом вивчення давньоруської музичної культури.