АДАЖІО
(іт. adagio - повільно, спокійно) - 1. Повільний темп. (див. Додаток ХІ). 2. Частина твору (симфонії, концерту, сонати, квартету), яка написана в повільному темпі та має характер глибокого роздуму. 3. Повільний ліричний танець в класичному балеті.