АБРЕВІАТУРА
(від лат. Abbrevio - скорочую) - знаки скорочення і спрощення нотного запису. А. Використовується для позначення: повторень частини п’єси або окремих тактів, груп нот, подвоєння звуків, перенесення їх вгору або вниз на октаву, інструментів у партитурі, термінів. До А. також належать мелізми (див. Додаток VI).