ІСТОРІЯ МУЗИКИ
- 1. Наука, що вивчає розвиток музичного мистецтва як історичного процесу - від зародження до сучасності, включаючи як загальну історію музики, так і розвиток музичного мистецтва окремих країн і народів. До сфери І.м. належать явища, пов’язані з народною і професійною музичною культурою, історією музичного виконавства, музично - суспільним життям, музичним побутом тощо. 2. Навчальна дисципліна, яка вивчається в спеціальних вищих навчальних закладах.