ІНТЕРМЕДІЯ
(від лат. intermedius - проміжний) - 1. Невелика п’єса або сцена, за характером комічна чи пасторальна, яка виконується між діями театральної вистави (див. Інтерлюдія). 2. Проміжний епізод, який готує і поєднує різні проведення теми у фузі.