ІНТЕРЕС
(від лат. interest - має значення) - емоційно забарвлена форма прояву потреби у музичній діяльності, яка скеровує людину на досягнення мети навчальної та концертної роботи, стійкому зосередженню уваги на музичній творчості. З погляду музичної психології І. тісно пов’язаний з установкою.