ІНТЕРІОРИЗАЦІЯ
(від лат. interior - внутрішній) - процес перетворення зовнішніх реальних дій на ідеальні внутрішні дії. І. є передумовою перетворення зовнішніх факторів у психічний процес та його інтерпретації в художній формі.