ІНТЕЛЕКТ
(від лат. intellectus - пізнання, розуміння, розум) - мислительні здібності людини, здатність орієнтуватись, аналізувати та адекватно відображати й перетворювати навколишній світ, навчатися та пізнавати його, засвоювати попередній досвід і прогнозувати розвиток особистості. Структура І. стосовно музичного мистецтва включає сприйняття і сприймання, мислення, мовлення, обсягом та глибиною пам’яті, стійкістю уваги та іншими психічними процесами. І. суттєво впливає не здатність музиканта до художньої творчості, визначаючи, поряд з інтуїцією, його специфіку та неповторність та масштабність.