ІНСТРУМЕНТОВКА
- виклад музичного твору для виконання певним інструментальним або вокально - інструментальним складом оркестру (напр., симфонічним, духовим, камерним, естрадним, народним та ін.) або камерним ансамблем (тріо, квартетом, квінтетом і т.д.). Характер і прийоми І. зумовлені жанром та індивідуальним композиторським задумом твору і залежать від можливостей різних музичних інструментів, а також сукупності музичних засобів, які підлягають застосуванню в процесі реалізації задуму. Процес І. завершується створенням партитури. Щодо сучасних естрадних колективів, то замість терміну І. вживається дефініція - аранжування.