ІНДИСПОЗИЦІЯ
(лат. indispositus - безладний) - стан голосового апарату, який виникає внаслідок його перевтоми і відбивається на стані фонації.